Zaprešićki proračun za 2022. godinu prihvaćen većinom glasova

NOVOSTI

21.12.2021. je održana 5. sjednica Gradskog vijeća grada Zaprešića koja je na dnevnom redu imala 12. točaka i aktualni sat. Proračun grada za 2022. godinu je prihvaćen većinom glasova uz jednoglasno izvršenje. Zastupnici koalicije “Zapni za Zaprešić” jedini nisu podržali proračun.

Kroz političke koordinacije ovaj proračun je usuglašen sa većinom oporbenih stranaka čiji su prijedlozi uvršteni u proračun. Iz tog razloga zadovoljstvo proračunom su izrazili Denis Begić iz SDP-a, te Matija Teur Predsjednik Gradskog vijeća (stranka Fokus).

Na dnevnom redu sjednice većinom glasova prihvaćeno je ovih 12. točaka:

1. Verifikacija zapisnika sa 4. sjednice Gradskog vijeća

2. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zaprešića za 2021. godinu

3. Prijedlog Proračuna Grada Zaprešića za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu

4. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Zaprešića za 2022. godinu

5. Prijedlog:
a) Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022. godinu

b) Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu

6. Prijedlog Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Grada Zaprešića za 2022. godinu

7. Prijedlog Programa utroška:
a) sredstava od zakupa poljoprivrednog zemljišta

b) sredstava šumskog doprinosa

c) spomeničke rente

d) naknade za koncesiju

e) sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada

f) sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo

8. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu

9. Prijedlog Odluke o spomeničkoj renti na području Grada Zaprešića

10. Prijedlog Odluke o zatvaranju posebnog računa za humanitarne aktivnosti

11. Prijedlog Strategije za ostvarivanje prava i potreba djece na području Grada Zaprešića za razdoblje 2022-2027. godine

12. a) Prijedlog Godišnjeg plana razvoja civilne zaštite na području grada Zaprešića za 2022. godinu
s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje

b) Prijedlog Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Zaprešića za 2022. godinu