Objavljeno izvješće o kvaliteti vode 11.12.2021.

NE PROPUSTITE NOVOSTI

Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar je završio ispitivanje kvalitete vode 11.12.2021., a iz Vodoopskrbe i odvodnje su izvješće objavili na svojim stranicama.

Kvaliteta vode za piće vodocrpilišta Šibice prati se prema Programu sustavne kontrole zdravstvene ispravnosti vode za piće, usklađenom prema Pravilniku o parametrima sukladnosti , metodama analize, monitoring i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 125/17) i Programu monitoringa izvorišta vode za piće namijenjenih javnoj vodoopskrbi u Republici Hrvatskoj, a provodi se u suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar iz Zagreba i internom kontrolom u našem laboratoriju.

Kvaliteta vode za piće prati se preko uzorkovanja bunara na zahvatu i hidranata na vodoopskrbnoj mreži.

Ispitivanja se vrše na bunarima pojedinačno /B-0, B-1, B-2, B-3, B-4/, kvartalno:

4 x analizom C prema programu monitoringa izvorišta vode

Na zbirnom hidrantu Šibice ispitivanja se vrše tjedno:

7 x analizom B + pesticidi + triazin,
1 x analizom B + pesticidi + triazin + radioaktivnost i
44 x analizom A

Vodoopskrbna mreža se ispituje tjedno:

52 x naizmjenično na 3 mjesta analizom A na ukupno 12 hidranata, odnosno min. 13 x na svakom hidrantu.

Terenska ispitivanja, uzorkovanje, kao i dostavu uzoraka za A i B analize obavljaju naši djelatnici.

Prema potrebi , u izvanrednim okolnostima, kontrola se intenzivira.