Zaprešić korak bliže statusu Grada-prijatelja djece

NE PROPUSTITE NOVOSTI

Iz Grada Zaprešića su objavili kako je koordinacijski odbor Grada Zaprešića za provođenje akcije „Gradovi i općine – prijatelji djece“, na svojoj 5. sjednici usvojio konačni prijedlog Strategije za ostvarivanje prava i potreba djece na području grada Zaprešića, za razdoblje od 2022. do 2027. godine.

Prijedlog se upućuje gradonačelniku, a potom Gradskom vijeću na usvajanje. Strategija obuhvaća razna područja, od programske i financijske usmjerenosti prema djeci, preko odgoja, obrazovanja, kulture, sporta, slobodnog vremena i zdravlja, do obiteljske i institucionalne skrbi. Zacrtani su brojni ciljevi ispunjenjem kojih će život djece i mladih u Zaprešiću biti još ugodniji.

Provedbom Akcije motiviraju se djeca i potiče cijela lokalna zajednica da potpunije ostvaruje prava i potrebe djece priznate u Konvenciji UN-a o pravima djeteta te kontinuirano brine o sigurnom i poticajnom okruženju za djecu.

Nakon usvajanja Strategije krenut će se s izradom i usvajanjem izvedbenog programa koji će donijeti konkretne akcije i načine ostvarivanja ciljeva. Zaprešić će tako biti korak bliže statusu Grad – prijatelj djece.

Već 68 gradova i općina u Hrvatskoj steklo je naziv „Gradovi i općine – prijatelji djece“, što znači da tamošnja djeca imaju bolje uvjete za rast i razvoj.

Da bi neki grad ili općina postao ‘Prijatelj djece’, treba zadovoljiti barem 80% kriterija iz Programa akcije, i tada stječu počasni naziv „Grad/Općina – prijatelj djece“.

Program akcije obuhvaća sva područja života djeteta u lokalnoj zajednici, te afirmira holistički pristup zajednice usmjerene na dobrobit djece, stvarajući sigurno i poticajno okružje za djecu.