Održana javna rasprava o GUP-u i prostornom planu uređenja Zaprešića

NE PROPUSTITE NOVOSTI

U Zaprešiću je održana javna rasprava o izmjenama i dopunama generalnog urbanističkog plana Grada Zaprešića, te izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Zaprešića.

Prostorni plan uređenja Grada Zaprešića donesen je 2005. godine, a dosad je mijenjan i dopunjen četiri puta, uz dva ispravka. Generalni urbanistički plan Zaprešića donesen je 2008. godine, a dosad je mijenjan i dopunjen tri puta, uz jedan ispravak. Osnovni cilj izrade i donošenja Izmjena i dopuna navedenih Planova je, kroz usklađivanje prostornoplanskih rješenja s novim propisima, dokumentacijom i stanjem u prostoru, osigurati kvalitetniji prostorni i gospodarski razvoj Grada Zaprešića, na načelima održivog razvoja.

Matija Fegeš iz Zavoda za prostorno planiranje je tom prigodom dodao kako je cilj izrade izmjena i dopuna prostorno-planske dokumentacije i usklađenje sa zakonima, prostornim planom županije, te povećanju prostornih standarda na području Grada Zaprešića, odnosno planiranje grada prema mjeri čovjeka.

Javna rasprava je otvorena do 13. prosinca, te se do tada mogu dati primjedbe i prijedlozi, a prijedloge izmjena možete pogledati na linkovima:

Prijedlog V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja

Prijedlog IV. izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana