Sveti Nikola obišao Zaprešić

NOVOSTI

Podjela darova djeci u povodu blagdana svetog Nikole za djecu s prebivalištem na području Grada Zaprešića, u dobi od 0-10 godina, odnosno do 4. razreda osnovne škole, a koja nisu polaznici dječjih vrtića Maslačak i Vrtuljak te osnovnih škola A. Augustinčića, LJ. Gaja i Kupljenovo organizirana je u gradskim četvrtima i društvenim domovima. Vijećnici gradskih četvrti pomogli su svetom Nikoli u podjeli darova.