1. prosinca će se održati 4. sjednica Gradskog vijeća Grada Zaprešića

Novosti

4. sjednica Gradskog vijeća Grada Zaprešića će se održati u dvorani Veleučilišta Baltazar, u srijedu 1. prosinca 2021. godine, s početkom u 18:00 sati.

Matija Teur, predsjednik Gradskog vijeća Grada Zaprešića, je za sjednicu predložio dnevni red:

1. Verifikacija zapisnika s 3. sjednice Gradskog vijeća
2. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o prihvaćanju investicija Grada Zaprešića
3. Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Zaprešića za 2021. godinu
4. a) Prijedlog izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
b) Prijedlog izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
5. Prijedlog izmjena i dopuna Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Grada Zaprešića za 2021. godinu
6. Prijedlog Odluke o jedinstvenom evidentiranju i zapisu imena/naziva ulica i trgova na području grada Zaprešića
7. Prijedlog Odluke o razrješenju i imenovanju člana Odbora za imenovanje naselja, ulica i trgova
8. Aktualni sat