Prekid vodoopskrbe u petak, 26. studenog

NOVOSTI

Iz Vodoopskrbe i odvodnje Zaprešiću su objavili kako, zbog radova na elektroenergetskim postrojenjima Elektre Zagreb u petak, 26. studenog 2021., od 09.00 do 13.00 sati, neće biti opskrbe vodom u naselju Jablanovec:

Ulica A. Šenoe
Divjaščak
Vinski put
Voćarska ulica
Put Pustika

Mole građane da nakon ponovne uspostave vodoopskrbe očiste mrežice na slavinama.