Radovi i privremena regulacija prometa na DC225 (25. 11. 2021. – 10. 12. 2021.)

NOVOSTI PROMET

Zbog izvođenja radova na državnoj cesti DC225 od 25. studenog do 10. prosinca 2021. bit će uspostavljena privremena regulacija prometa. Promet će se puštati naizmjenično uz pomoć pokretnih semafora i fizičkih osoba, a na stranicama Vodoopskrbe i odvodnje objavljeni su detalji privremene regulacije prometa za vrijeme trajanja radova na projektu poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Zaprešić – rekonstrukcija kolektora Kalamiri. Radovi se odnose na izmjenu dotrajalih i podkapacitiranih cjevovoda.

FAZA 1

Radovi se izvode u Lužničkoj ulici od kućnog broja 15C do kućnog broja 14B. Ukupna duljina zone radova iznosi 130.0 m te je predviđeno zatvaranje cjelokupnog prometa u punoj duljini osim za vozila stanara i gradilišta. S obzirom da se radi o slijepom odvojku, nije predviđen obilazni promet.

 

FAZA 2

Radovi se izvode u Mokrićkoj ulici od križanja s ulicom Pavla Lončara do kućnog broja 14. Ukupna duljina zone radova iznosi 120.0 m te je predviđeno zatvaranje cjelokupnog prometa u punoj duljini osim za vozila stanara i gradilišta. Obilazni promet odvijati će se preko Ulice Vjekoslava Babukića prema sjeveru i nastavno do Mokrićke ulice.

FAZA 3

Radovi se izvode u zoni križanja Ulice Pavle Lončara i Mokrićke ulice uz potpuno zatvaranje prometa za sva vozila osim vozila gradilišta. Obilazni promet za Ulicu Obrubići odvijati će se preko Savske ulice prema jugu i nastavno do ulice Obrubići. Obilazni promet za Mokrićku ulicu odvijati će se preko Ulice Vjekoslava Babukića prema sjeveru i nastavno do Mokrićke ulice. Također, zabranjuje se skretanje s Južne zaobilaznice u ulicu Obrubići svim teretnim vozilima te se ona preusmjeravaju na Ulicu Ante Starčevića i nastavno u smjeru Ulice Pavla Lončara.
S obzirom na potpuno zatvaranje ulice Pavla Lončara u zoni radova, osigurani su slijedeći obilazni
pravci:
– iz smjera zapada: Ulica Ilije Gregurića (DC225) – Ulica Pavla Beluhana (LC31079) – Ulica Josipa Antića (LC31079) – Ulica Zelengaj (LC31079) – Ulica Matije Skurjenija (LC31079) – Ulica bana Josipa Jelačića (ŽC2186) – Ulica Vladimira Novaka – Ulica Pavla Lončara

– iz smjera istoka: Ulica Pavla Lončara – Ulica Vladimira Novaka – Ulica bana Josipa Jelačića (ŽC2186) – Ulica Matije Skurjenija (LC31079) – Ulica Zelengaj (LC31079) – Ulica Josipa Antića (LC31079) – Ulica Pavla Beluhana (LC31079) – Ulica Ilije Gregurića (DC225)

Zona radova ograđuje se zaštitnom mrežom kako bi se i fizički spriječilo prelaženje pješaka.
Pješački prijelazi u zoni križanja u smjeru sjever-jug ostaju aktivan te je omogućen nesmetan i siguran prolaz pješaka.

FAZA 4

Radovi se izvode u Ulici Obrubući od križanja s ulicom Pavla Lončara do kućnog broja 9. Ukupna duljina zone radova iznosi 80.0 m te je predviđeno zatvaranje cjelokupnog prometa u punoj duljini osim za vozila stanara i gradilišta. Obilazni promet odvijati će se preko Savske ulice prema jugu i nastavno do ulice Obrubići. Također, zabranjuje se skretanje s Južne zaobilaznice u ulicu Obrubići svim teretnim vozilima te se ona preusmjeravaju na Ulicu Ante Starčevića i nastavno na Ulicu Pavla Lončara.