Ako još niste, preuzmite plavi spremnik za papir

NOVOSTI

Iz tvrtke Zaprešić d.o.o. pozivaju korisnike usluga odvoza otpada sa područja naselja Šibice, Pojatno, Kupljenovo, Hruševec, Jablanovec i Ivanec koji nisu preuzeli plavi spremnik za papir, da se jave u Zaprešić d.o.o. (telefonom na broj 3310-178 ili na e-mail zsluzbe@komunalno-zapresic.hr) radi dogovora o naknadnom preuzimanju spremnika.