3. Sjednica Gradskog vijeća Grada Zaprešića održat će se 6. listopada

NOVOSTI

3. Sjednica Gradskog vijeća Grada Zaprešića će se održati u srijedu 06. listopada 2021. godine s početkom u 18.00 sati, u dvorani Veleučilišta Baltazar u Zaprešiću, Ulica Vladimira Novaka 23.

Za dnevni red je predloženo jedanaest točaka:

1. Verifikacija zapisnika s 2. sjednice Gradskog vijeća
2. Prijedlog Zaključka o primanju na znanje izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Zaprešića za 2020. godinu
3. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Zaprešića za l-V!. 2021. godine
4. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za dugoročno kreditno zaduženje Vodoopskrbi i odvodnji Zaprešić d.o.o. za financiranje troškova u projektu poboljšanja vodno komunalne infrastrukture aglomeracije Zaprešić
5. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Muzeja Matije Skurjenija
6. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Odluke o l. izmjenama i dopunama Statuta Pučkog otvorenog učilišta Zaprešića
7. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi
8. Prijedlog Zaključka o dodjeli priznanja u 2021. godini

9. Prijedlog Zaključka o odobravanju Programa rada Savjeta mladih za 2022. godinu
10. Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje l-VI. 2021. godine
11. Aktualni sat