Šest milijuna kuna iz Zagrebačke županije za sport i sportaše u 2022. godini

NE PROPUSTITE NOVOSTI

Zajednica športskih udruga grada Zaprešića na svojim stranicama bilježi više od 30 članica, a ako tome dodamo sportašice i sportaše s područja Zaprešića, te organizatore raznih natjecanja i prigodnih priredbi, možemo reći da je sport bitan dio svakodnevnog života mnogih Zapreščana. Ako planirate biti povezani sa sportskim događanjima u sljedećoj godini, provjerite možete li dobiti stipendije ili sufinanciranje koje nudi Zagrebačka županija.

Zajednica športskih udruga i saveza Zagrebačke županije objavila je Javni poziv za podnošenje prijava programa za uvrštenje u Program javnih potreba u sportu Zagrebačke županije u 2022. godini za što je u projekciji proračuna predviđeno 6.125.000,00 kuna. Prijedlozi programa zaprimaju se do 22. listopada 2021. godine.

Sredstva će se dodjeljivati za organizaciju međunarodnih, tradicionalnih i prigodnih priredbi, stipendije vrhunskih sportaša, skrb o perspektivnim sportašima, školovanje kadrova za rad u sportu, međunarodna natjecanja, treninge i natjecanja sportaša (županijski savezi), ali i funkcioniranje županijskog sustava sporta.

Pravo podnošenja programa imaju pravne osobe sa sjedištem/ prebivalištem u Zagrebačkoj županiji, a koje temeljem Zakon o sportu mogu obavljati djelatnost sporta i članice su Zajednice športskih udruga i saveza Zagrebačke županije.

Prijave na natječaj moguće su na dva načina:

elektronički, putem sustava e-Prijave koji je dostupan na poveznici http://www.eprijave.hr. Pritom je podnositelj prijave putem sustava e-Prijave obavezan poslati i original prijavnog obrasca, potpisanog i ovjerenog, putem preporučene pošte u roku za podnošenje prijava na adresu: Zajednica športskih udruga i saveza Zagrebačke županije, Hebrangova 26a, 10 430 Samobor s napomenom: „Prijava za provedbu programa javnih potreba u sportu Zagrebačke županije u 2022. godini“
preporučenom poštom, tako da popunjeni zahtjev s pripadajućom dokumentacijom pošalje na gore navedenu adresu, najkasnije do 22. listopada 2021. godine.

Tekst javnog poziva i upute za prijavitelje nalaze se ovdje, a više informacija može se dobiti na broj telefona 098/314-370 ili slanjem upita na e-mail adresu: sport@sport-zagrebacke-zupanije.hr.