Predložite počasnog građanina Grada Zaprešića

Moj Grad Najnovije Novosti

Grad Zaprešić raspisuje Pozivni natječaj za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Zaprešića za 2021. godinu.

I.

Grad Zaprešić raspisuje natječaj za dodjelu javnih priznanja;

Proglašenje počasnim građaninom Grada Zaprešića,

Počasnim građaninom Grada Zaprešića može se proglasiti osoba posebno zaslužna za promicanje vrijednosti demokratskog društva, položaja i ugleda grada Zaprešića, njegovih odnosa s drugim gradovima u zemlji i inozemstvu, te za razvoj grada Zaprešića ili pojedinih njegovih djelatnosti.

Počasnim građaninom Grada Zaprešića može se proglasiti i državnik ili državnik druge države, član međunarodne organizacije, odnosno organizacije druge države ili njihovih tijela posebno zaslužan za Grad Zaprešić i Županiju, ili Republiku Hrvatsku, u promicanju njenog suvereniteta, samostalnosti i samobitnosti na opće prihvaćenim načelima suvremenog svijeta.

Nagrada Grada Zaprešića za životno djelo,

Nagrada Grada Zaprešića za životno djelo dodjeljuje se građanima Grada koji na bilo koji način pridonose njegovoj promidžbi i u širim državnim i inozemnim okvirima, te drugim osobama koje rade na području grada za najviše zasluge u promicanju znanosti, gospodarstva, prosvjete, kulture, umjetnosti, športa, zdravstva, socijalne skrbi i svih drugih područja društvenog života Grada Zaprešića, u pravilu pri kraju profesionalnog obavljanja pojedine djelatnosti.

Godišnja Nagrada Grada Zaprešića

Nagrada Grada Zaprešića dodjeljuje se građanima Grada Zaprešića i drugim osobama koje rade na području Grada Zaprešića, a koje na bilo koji način pridonose njegovoj promidžbi i u širim državnim i inozemnim okvirima, djelatnim skupinama od dva do pet suradnika, trgovačkim društvima, ustanovama, vjerskim zajednicama, udrugama građana i drugim pravnim osobama, za zasluge u promicanju znanosti, gospodarstva, prosvjete, kulture, umjetnosti, sporta, zdravstva, socijalne skrbi i drugih područja društvenog života u Gradu Zaprešiću.

Godišnja nagrada Grada Zaprešića dodjeljuje se povodom Dana Grada Zaprešića, a tom prigodom mogu se podijeliti i druga javna priznanja.

II.

Inicijativu ili obrazloženi prijedlog za dodjelu javnih priznanja Grada Zaprešića mogu podnijeti zainteresirani građani, udruge, tijela mjesne samouprave, radna tijela Gradskog vijeća i Gradonačelnika te druge pravne osobe.

O dodjeli ostalih javnih priznanja Grada Zaprešića; Povelja, Plaketa, Medalja, Zahvalnica i Diploma odlučuje gradonačelnik.

III.

Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja iz točke I. dostavljaju se Odboru Gradskog vijeća za dodjelu javnih priznanja najkasnije do 20. rujna 2021. godine.

IV.

Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja podnose se u pisanom obliku i moraju biti obrazloženi, a moraju sadržavati:

podatke o podnositelju prijedloga,
životopis osobe, odnosno podatke o pravnoj osobi koja se predlaže za priznanje,
naziv javnog priznanja za koje se podnosi prijedlog,
obrazloženje prijedloga odnosno postignuća i doprinosa radi kojih se predlaže dodjela javnog priznanja.

Uz prijedlog predlagatelj je dužan priložiti odgovarajuću dokumentaciju kojom se potvrđuju navodi iz prijedloga.

Na traženje Odbora, podnositelj prijedloga dužan je dostaviti i dodatnu dokumentaciju.

V.

Prijedlozi se mogu podnijeti na obrascu za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Zaprešića u 2021. godini koji je objavljen na službenoj Internet stranici Grada Zaprešića.

VI.

Prijedlozi se dostavljaju na adresu: GRAD ZAPREŠIĆ, Odbor za dodjelu javnih priznanja, Nova ulica 10, 10290 Zaprešić, putem pošte, osobno u pisarnicu gradske uprave (soba br.3/prizemno) ili putem elektroničke pošte na adresu jkosec@zapresic.hr.

Dodatne informacije možete dobiti u Službi Grada na tel. 3717 536 ili 3717 565.