Završeni elaborati za oštećene stambene zgrade na Trgu žrtava fašizma

NOVOSTI
Ovlaštena tvrtka koju su stanari iseljenih zgrada na Trgu žrtava fašizma izabrali za izradu elaborata ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije, izvijestila je da su navedeni elaborati, s točno utvrđenim stanjem zgrada i potrebnim mjerama za njihovu obnovu, završeni, objavio je Grad Zaprešić. Kako bi se ubrzao proces obnove, trošak izrade elaborata je u cijelosti podmirio Grad Zaprešić.
Dokumentaciju će, uz potrebna pojašnjenja, izrađivač predati predstavnicima stanara, a na stanarima je da odluče hoće li krenuti u predloženi postupak obnove i prema kojem od modela ponuđenih Zakonom o obnovi zgrada oštećenih potresom.
Kako navode, gradska uprava i stručni izrađivač će im i nadalje biti na raspolaganju.