1. lipnja počinju ispiti državne mature

NOVOSTI

U utorak, 1.lipnja počeli su ispiti državne mature u ljetnome roku za točno 31.779 prijavljenih kandidata. Od ukupnog broja prijavljenih, po podacima Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja, 27.008 su ovogodišnji maturanti.

Ukupno su prijavili gotovo 119.000 ispita. Najviše prijava odnosi se na obavezne predmete na maturi – matematiku, hrvatski jezik i engleski jezik. Ostalo su izborni predmeti koje kandidati biraju ovisno o području interesa studija.

Po podacima Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja najviše kandidata prijavilo je izborni ispit iz fizike, njih 7230, slijedi biologija (5214), politika i gospodarstvo (4754) i kemija (3599).

U proces državne mature ove godine uključeni su svi djelatnici Nacionalnog centra i oko 1100 vanjskih suradnika.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo u suradnji s Ministarstvom i NCVVO-om, objavio je Upute za provedbu državne mature tijekom epidemije koronavirusa, kao i Posebne uvjete za učenike s izrečenom mjerom samoizolacije tijekom polaganja ispita državne mature. Cilj je, naveli su u Ministarstvu, da učenici koji nemaju simptome koronavirusa, a izrečene su im mjere samoizolacije, mogu pisati ispite državne mature u matičnoj školi.

Ta je odluka zasmetala dio nastavnika, koji su otvoreno najavili kako se ne žele upuštati u zdravstveni rizik dolaskom u kontakt s učenicima pod mjerom samoizolacije.
Naime, prema uputama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ), učenici kojima je izrečena mjera samoizolacije mogu unatoč tomu doći u škole na polaganje ispita državne mature, ukoliko im temperatura nije viša od 37,3, odnosno nemaju simptome covida. Od izlaska iz kuće do povratka, stoji u uputi, moraju cijelo vrijeme nositi masku, a na putu do škole i nazad ne koriste javni prijevoz već se voze automobilom ili biciklom.

Iz Ministarstva znanosti i obrazovanja poručili su kako se prilikom donošenja uputa vodilo računa da zdravlje djelatnika u niti jednom trenutku ne bude ugroženo.
Matura se ove godine organizira kroz pet tjedana. Počela je danas ispitima materinskih jezika nacionalnih manjina (češki, mađarski, srpski, talijanski. U drugome tjednu učenici pišu ispit iz predmeta engleski jezik, biologija, španjolski, geografija, talijanski, politika i gospodarstvo, francuski, informatika i psihologija. U trećemu tjednu slijede – kemija, sociologija, njemački, povijest, fizika, filozofija, likovna umjetnost, vjeronauk i etika. Matura se u tjednu nakon – od 21. do 25 lipnja, nastavlja ispitima hrvatskog jezika na A i B razini znanja (test i esej), a u petome tjednu od 28. do 30. lipnja slijede ispiti iz matematike, logike i glazbene umjetnosti.

Objava rezultata bit će 14. srpnja, a rok za prigovore je do 16. srpnja. Konačna objava rezultata najavljena je za 21. srpnja, dok je 23. srpnja podjela svjedodžbi.

Foto: NCVVO