Zaprešićki maturanti obilježili zadnji dan škole

Najnovije Novosti

Danas maturanti obilježavaju zadnji dan srednjoškolskog obrazovanja.

Srednja škola “Ban Josip Jelačić”, organizirala je tradicionalni defile gradom od škole do jezera Zajarki, uvažavajući sve epidemiološke mjere.

Na krajnjem odredištu, jezeru Zajarki, Grad Zaprešić je, vodeći brigu o sigurnosti i zdravlju učenika, osigurao zaštitare i hitnu pomoć.