Zahuktali se radovi u sklopu aglomeracije Zaprešić

NE PROPUSTITE NOVOSTI PROMET

Kao što ste i sami već primijetili Zaprešić je pun radova. No, svi radovi nisu samo na rekonstrukciji i asfaltiranju lokalnih cesta već je u tijeku veliki projekt aglomeracije Zaprešić, odnosno projekt ZA ČISTO I BISTRO koji obuhvaća proširenje postojeće mreže odvodnje, rekonstrukciju, dogradnju i sanaciju postojećeg sustava odvodnje i vodoopskrbne mreže, dogradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na III. stupanj pročišćavanja te nabavu opreme za održavanje sustava odvodnje.

Tako su danas, 7. svibnja dovršeni radovi u Ulici bl. Alojzija Stepinca i Pere Devčića. No, zbog građevinskih radova na rekonstrukciji kolektora odvodnje dio Ulice Pavla Lončara kraj Doma Zdravlja bit će zatvoren do 12. lipnja, dok je planirani završetak radova u Ulici bana Josipa Jelačića 22. svibanj.

Radovima na izgradnji mreže na aglomeraciji Zaprešić u okviru projekta ZA ČISTO I BISTRO povećat će se broj priključaka, a samim time i broj stanovnika na javne kanalizacijske sustave, omogućiti pročišćavanje otpadnih voda te racionalnije korištenje vode.

“Na terenu su aktivne 24 ekipe koje su dosad u sklopu aktivnosti dogradnje sveukupno položile 9.173 metra cijevi, od toga najviše u mjestima Bistra i Pojatno. Također, u sklopu dogradnje, ugrađeno je 279 okana te je izvedeno 153 kućnih priključaka. Što se tiče aktivnosti rekonstrukcije na području grada Zaprešića, dosad je položeno 2.498 metara cijevi, a sanirano čak 6.306 metara. Ugrađeno je 69 okana te izvedeno 90 kućnih priključaka, a asfaltirano je i 3.080 metara kvadratnih”, priopćili su iz komunalnog poduzeća Zaprešić d.o.o.

Podsjetimo, projekt Za čisto i bistro predviđa izgradnju 104.937,00 km novih kolektora i 24 crpne stanice, rekonstrukcija i dogradnja ukupno 6.178,00 m mreže odvodnje, izgradnja 2 retencijska bazena ukupnog kapaciteta 850 m3 i 1 crpne stanice te sanacija postojeće mreže odvodnje u Gradu Zaprešiću ukupne duljine 11.193,00 metara. Također će se u sklopu ugovorenih radova izgraditi 2580 m vodoopskrbnih cjevovoda, sanirati 2 vodospreme, zamijeniti strojarska oprema na 3 crpne stanice, rekonstruirati postojeće klorno mjesto na vodocrpilištu Šibice te će se izvršiti zahvati na regulaciji tlakova na vodoopskrbnom sustavu.

Tako da stanovnike Zaprešića radovi na cestama očekuju sve do kraja 2023. godine.