U tijeku je izgradnja nove plohe za odlaganje komunalnog otpad

NOVOSTI

U skladu s Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske u Zaprešiću je u tijeku izgradnja nove kasete za odlaganje razvrstanog otpada, odnosno otpada koji prethodno prolazi proces u reciklažnom dvorištu. Po njenom skorom završetku bit će ispunjeni tehničko-ekološki te administrativni kriteriji za prihvaćanja otpada do popunjavanja kapaciteta, objasnio je Damir Benčević, zamjenik gradonačelnika Zaprešića.

“Ovaj projekt će nam omogućiti barem desete godina mira u skupljanju otpada na području Grada Zaprešića uz poštivanje svih novih tehnoloških uzusa. Kada nova ploha bude gotova krećemo u sanaciju postojeće plohe koju ćemo trajno zatvoriti”, rekao je Benčević.

Podsjetimo, na odlagalište otpada Novi dvori odlaže se miješani komunalni otpad isključivo s područja Grada Zaprešića i susjednih općina na kojima uslugu prikupljanja vrši gradska komunalna tvrtka Zaprešić d.o.o., i to još od 1962. godine te je pri kraju s kapacitetom. Prema naputku Fonda za zaštitu okoliša izmijenjena je lokacijska dozvola te je unutar odlagališta formirana i nova ploha za odlaganje komunalnog otpada čija izgradnja je preduvjet zatvaranja stare plohe za odlaganje otpada.

“Izgradnjom nove plohe ispunit će se odredba o potrebi zatvaranja postojeće odlagališne plohe te ostvariti uvjet za apliciranje na EU fondove iz kojih bi se konačno zatvaranje sufinanciralo” dodao je Benčević.

Vrijednost izgradnje novog odlagališta otpada iznosi oko 8,6 milijuna kuna, od čega će Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinancirati 35 posto troškova, dok će ostatak podmiriti Grad Zaprešić i općine korisnice usluge prikupljanja otpada.

Nova odlagališna ploha koristit će se do otvaranja regionalnog centra za gospodarenjem otpadom o čijoj su gradnji sporazum potpisali Grad Zagreb i Zagrebačka županija, a koji prema procjenama s radom neće započeti prije 2025. godine.