U Zaprešić stiglo specijalno vozilo za čišćenje sustava odvodnje

NOVOSTI

Suvremeno vozilo za čišćenje sustava odvodnje na području aglomeracije Zaprešić danas je isporučeno Vodoopskrbi i odvodnji Zaprešić d.o.o. u okviru projekta ZA čisto i bistro. Vozilo vrijedno 3.837.650,00 kuna bez PDV-a preuzeo je Željko Majcen, direktor Vodoopskrbe i odvodnje Zaprešić d.o.o., a predao ga je Vladimir Nikolić, voditelj prodaje odjela vozila poduzeća Gradatin d.o.o.

Kvalitetno održavanje kanalizacije jedan je od preduvjeta za dobre sanitarne uvjete kao i zaštitu okoliša na području sustava odvodnje te je iz tog razloga u sklopu projekta poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Zaprešić planirana i nabava opreme za održavanje i nadzor sustava odvodnje.

Specijalno vozilo za čišćenje sustava odvodnje ima spremnik zapremnine 12,5 kubnih metara koji je moguće pomičnom stijenkom podijeliti u tri različita omjera čiste odnosno usisane vode, a odlikuje se i snagom motora od 360-400 KS, podvozjem ukupne mase do 26 tona te visokotlačnom i vakuum pumpom velikih kapaciteta.

„Nabava suvremenog vozila kao dio Projekta ZA čisto i bistro još je jedan pokazatelj da smo predani viziji kontinuiranog održavanja visokog standarda kojim želimo znatno podići razinu kvalitete života naših korisnika. Ovo vozilo ima značajnu ulogu u podizanju kvalitete naših usluga jer će našim djelatnicima osigurati veću fleksibilnost u radu. Primjena suvremenog vozila za održavanje sustava javne odvodnje u skladu je s najnovijim trendovima u svijetu i Europi te predstavlja vrijedan iskorak prema dodatnom unapređenju cjelokupnog sustava održavanja“, izjavio je Željko Majcen, direktor Vodoopskrbe i odvodnje Zaprešić d.o.o.

Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o. već je u okviru Projekta ZA čisto i bistro preuzela vozilo za CCTV inspekciju sustava vrijedno 1.484.000 kuna bez PDV-a. Riječ je o kombi-vozilu opremljenom robot-kamerom za snimanje cjevovoda promjera od DN 150 do DN 1500, vitlom s električnim kabelom dužine 200 metara te softverom za upravljanje sustavom i izradu izvještaja. CCTV je jedna od najdjelotvornijih metoda za uvid u stvarno stanje sustava odvodnje jer omogućava mjerenje nagiba cijevi te debljinu i dužinu pukotina. Takvom suvremenom opremom mogu se učinkovito locirati sve nepravilnosti kako bi se izvršile potrebne sanacije.

Do ljeta ove godine očekuje se i isporuka dvaju vozila za pražnjenje septičkih jama, ukupne vrijednosti 2.962.300 kuna bez PDV-a.

Inače, projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Zaprešić obuhvaća područje grada Zaprešića i općina Bistre, Brdovca, Luke, Pušće, Marije Gorice i Dubravice. Njime će se povećati priključenost stanovništva na javne kanalizacijske sustave, omogućiti pročišćavanje otpadnih voda, osigurati racionalnije korištenje vode te pridonijeti očuvanju zdravlja ljudi, zaštiti izvorišta voda za piće i na kraju, zaštiti vodnih resursa i okoliša.

Ukupna je vrijednost projekta 683.801.112,50 kuna s uključenim PDV-om, a za njegovu su provedbu kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. osigurana bespovratna sredstva EU iz Kohezijskog fonda u iznosu od čak 70,88 posto prihvatljivih troškova, odnosno 387.792.012,26 kuna. Hrvatske vode i Ministarstvo zaštite okoliša i energetike osigurat će 116.777.202,04 kuna, dok će preostali dio u iznosu od 42.471.675,70 kuna sufinancirati Grad Zaprešić i okolne općine.

Realizacijom projekta, odnosno izgradnjom i rekonstrukcijom sustava javne vodoopskrbe smanjit će se i gubici u sustavu te će se osigurati veći stupanj pouzdanosti vodoopskrbe za vodouslužno područje. Na sustav javne odvodnje bit će priključeno 13.267 dodatnih stanovnika, a uz to će se dograditi postojeći uređaj za pročišćavanje otpadnih voda na II i III. stupanj pročišćavanja.

Planirani završetak provedbe projekta je 31. prosinca 2023. godine.