Plinske mreže u Zaprešiću su nepropusne

NOVOSTI
Gradska plinara Zagreb na zahtjev Grada odmah nakon razornog potresa krenula je s ispitivanjem nepropusnosti niskotlačne i visokotlačne plinske mreže na području Zaprešića.
Niskotlačna mreža u duljini od 8 551 metra pokazala se nepropusnom na cijelom dijelu.
Na tri lokacije: Janka Draškovića 40, Mirka Bogovića 2 i 90 sanirana su oštećenja na fasadnim ormarićima.
Dionica visokotlačnog plinovoda, koja prolazi centrom Zaprešića, nema nikakvih oštećenja te je nepropusna.