Ultra brzi pristup internetu za 91% građana Zaprešića

NOVOSTI
Stanovi, poslovni i javni korisnici, na ukupno 12.039 adresa bit će obuhvaćeno širokopojasnim pristupom sljedeće generacije mreže koja omogućuje minimalno 100 Mbita/s simetrično što znači ultra brzi pristup internetu za 91% građana.
To će olakšati rad i školovanje na daljinu, sigurnosne aplikacije (daljinski nadzor doma ili ulice, nadzor škole i sl.), usluge za građane treće životne dobi i građane s posebnim potrebama, napredne usluge e-uprave, videokonferencije s više sudionika u visokoj rezoluciji, TV visoke rezolucije, internet televiziju itd.
15. veljače završava postupak javne nabave te se kreće u projektiranje i izgradnju nove optičke mreže FTTH (Fiber to the home).
Nositelj projekta je Hrvatski telekom s Gradom Zaprešićem, a projekt obuhvaća i općine partnere Brdovec, Dubravicu, Jakovlje, Luku, Mariju Goricu i Pušću.
Radovi će se odvijati i dovršavati po etapama, a konačni završetak radova na projektu očekuje se 2023. godine.
Širokopojasna mreža bit će otvorena, a što znači da će svi ostali ovlašteni operateri i davatelji usluga elektroničkih komunikacija imati otvoren pristup mrežama te će isto kao i HT biti u prilici nuditi svoje maloprodajne širokopojasne usluge krajnjim korisnicima na obuhvatu projekta.
Ukupna vrijednost projekta iznosi 64.271.194,37 kuna, od toga je iznos sufinanciranja iz EU fondova 26.878.234,91 kuna, a privatna ulaganja HT-a 37.392.959,16 kuna. Važno je napomenuti da Grad Zaprešić nema financijskog opterećenja u provedbi projekta.