Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine objavilo je postupak za podnošenje zahtjeva za obnovu oštećenih zgrada na području Zagrebačke županije

NOVOSTI

Obnova, odnosno uklanjanje oštećenih zgrada, gradnja zamjenskih obiteljskih kuća i stambeno zbrinjavanje osoba pogođenih potresom, prema Zakonu o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, provodi se na temelju odluke koje donosi Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Vlasnici i suvlasnici zgrada oštećenih u potresu na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije, dana 22. ožujka 2020. godine, koji su bili vlasnici/suvlasnici na dan 22. ožujka 2020. godine ostvaruju pravo na:

 • obnovu postojeće potresom ošteće zgrade
 • uklanjanje zgrade i postojeće obiteljske kuće koja je izgubila mehaničku otpornost i/ili stabilnost u toj mjeri da je urušena ili njezina obnova nije moguća
 • gradnju zamjenskih obiteljkih kuća umjesto potresom uništenih postojećih kuća
 • novčanu pomoć
  • za privremenu zaštitu potresom oštećene postojeće zgrade
  • za konstrukcijsku obnovu potresom oštećene postojeće zgrade
  • umjesto gradnje zamjenske obiteljske kuće
  • za troškove izrade glavnog projekta za rekonstrukciju potresom oštećene postojeće zgrade.

Postojeća građevina je u smislu članka 3. stavak 1. točke 23. Zakona o gradnji (“Narodne novine” broj 153/1320/1739/19) definirana kao građevina izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta i svaka druga građevina koja je prema Zakonu o gradnji ili posebnom zakonu s njom izjednačena. Dodatno, u poglavlju 9. Prvog programa mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije propisano je koji prilozi se podnose uz zahtjev za obnovu potresom oštećenje postojeće zgrade kao dokaz da je zgrada oštećena potresom postojeća zgrada.

U poglavlju 9. Prvog programa mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije detaljnije je raspisana procedura podnošenja zahtjeva za oslobađanje osiguranja odnosno uplate sredstava za konstrukcijsku obnovu zgrada i gradnju zamjenske kuće kao i sami rokovi za podnošenje zahtjeva. Također, Zakonom o obnovi, uvođenjem socijalnog kriterija, predviđeno je oslobađanje od uplate sredstava za konstrukcijsku obnovu zgrada i gradnju zamjenske obiteljske kuće te je, također, omogućeno podnošenje zahtjeva za navedeno oslobađanje putem obrasca.

Obrasci zahtjeva mogu se preuzeti putem sljedećih poveznica:

Popunjene obrasce, zajedno sa pripadajućom dokumentacijom potrebno je dostaviti na adresu Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ulica Republike Austrije 20, 10000 Zagreb ili osobno u pisarnicu Ministarstva na istoj adresi, radnim danom od 8:30 do 13:30 sati. 

Odluku o obnovi Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine proslijeđuje u Fond za obnovu kao operativnom tijelu za provedbu.

Informacije o obnovi zgrada oštećenih potresom te podnošenju zahtjeva mogu se dobiti svakim radnim danom od 9 do 14 sati u Sektoru za provođenje mjera ublažavanja posljedica elementarnih nepogoda na telefon 01/3782-117.