Novih 900.000 kuna Gradu Zaprešiću za sanaciju oštećenja od potresa

NOVOSTI

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost doznačio je 5 milijuna kuna Zagrebačkoj županiji za troškove sanacije šteta od potresa.

Spomenuti iznos Zagrebačka županija dodijelit će gradovima i općinama, a dio će iskoristiti za sanaciju šteta na ustanovama kojima upravlja Županija.

Tako je Grad Zaprešić dobio novih 900.000 kuna za sanaciju oštećenja, dok je Zagrebačka županija osigurala 800.000 kuna za radove na oštećenim ustanovama diljem županije.

Podsjećamo i kako je Vlada RH već doznačila Zagrebačkoj županiji 10 milijuna kuna za sanaciju šteta od potresa, a spomenuta sredstva već su dodijeljena gradovima i općinama.

Pokupsko 2.750.000 kn
Kravarsko 2.750.000 kn
Zaprešić 1.500.000 kn
Velika Gorica 1.000.000 kn
Pisarovina 1.000.000 kn
Ivanić-Grad 500.000 kn
Jastrebarsko 500.000 kn