Katastar seli na novu adresu

NOVOSTI

Državna geodetska uprava (katastar) koja je do sada bila na adresi Trg žrtava fašizma 1/3 zbog potresa mijenja lokaciju za rad sa strankama te će u što kraćem roku započeti s radom u prostorijama Komunalnog poduzeća Zaprešić, Zelengaj 15, objavljeno je na web stranici Grada Zaprešića.

Do tada podsjećaju da za ishođenje javnih isprava koristite One-Stop-Shop sustav (OSS sustav) na poveznici https://oss.uredjenazemlja.hr/private/login.jsp ili sustav e-Građani putem kojih možete elektroničkim putem predati zahtjev, odnosno bez odlaska u katastarski ured preuzeti: kopiju katastarskog plana, prijepis/izvod iz posjedovnog lista i izvadak iz baze zemljišnih podataka te potvrde o kućnom broju i rješenja o kućnom broju.

Ostale zahtjeve za podacima ili ispravama iz nadležnosti Državne geodetske uprave (npr. uvjerenje o nositeljima prava na nekretninama, zahtjev za određivanje kućnog broja zgrade, uvjerenje o kućnom broju zgrade, uvjerenje o vidljivosti zgrade na DOF-u, i sl.), možete podnijeti putem zahtjeva koje možete također pronaći na stranici: https://dgu.gov.hr/podnesite-zahtjev-91/91 .

Popunjene zahtjeve ili druge podneske, obvezno s Vašim kontaktima, dostavite na e-mail adrese nadležnog ureda ili direktno na katastar.zapresic@dgu.hr.