I dalje na snazi nužne epidemiološke mjere

NOVOSTI

Na prijedlog Stožera civilne zaštite Zagrebačke županije, Stožer civilne zašite RH donio je Odluku o izmjenama Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Zagrebačke županije, a koje su na snazi do 31. siječnja 2021. godine.

Nužne epidemiološke mjere:

  • organizatori svih javnih događanja i okupljanja koja su dopuštena obvezni su provoditi pojačani nadzor pridržavanja propisanih epidemioloških mjera
  • obavezno korištenje maski za lice ili medicinskih maski u svim zatvorenim prostorima u kojima se obavljaju javne ili gospodarske djelatnosti te odvijaju manifestacije, kulturni i drugi programi te vjerska ili druga društvena okupljanja, ako nije moguće održavanje fizičke distance od najmanje 2 metra
  • zabrana posjeta korisnicima usluga smještaja u ustanovama socijalne skrbi za starije i nemoćne osobe
  • zabrana izlazaka korisnika izvan prostora pružatelja usluga smještaja u sustavusocijalne skrbi za starije i nemoćne osobe (osim ako je izlazak uvjetovan medicinskim razlozima ili drugim opravdanim razlozima)
  • preporuka da se posjete djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djeci s problemima u ponašanju, djeci s teškoćama u razvoju, žrtvama obiteljskog nasilja, žrtvama trgovanja ljudima, beskućnicima i ovisnicima, koji su smješteni u ustanove socijalne skrbi koje pružaju uslugu smještaja ili kod drugih pružatelja usluga socijalnih usluga smještaja, smanje na najmanju moguću mjeru, uz preporuku pružateljima da omoguće češće kontakte korisnika s njihovim obiteljima
  • preporuka jedinicima lokalne samouprave na području Zagrebačke županije da zabrane iznajmljivanje i drugo korištenje društvenih domova i drugih objekata u njihovom vlasništvu za sva okupljanja
  • preporuka građanima Zagrebačke županije da ne putuju izvan granica Republike Hrvatske osim ako za to postoje neodgodivi poslovni, osobni ili neki drugi razlozi.

Odluku možete vidjeti OVDJE