Izabran novi saziv Savjeta mladih

NOVOSTI

Na 28. sjednici Gradskog vijeća, održanoj dana 22. prosinca 2020. godine, izabrani su članovi i zamjenici članova Savjeta mladih Grada Zaprešića, prenosi Grad Zaprešić.

Kao kandidati za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grad Zaprešića mogle su se prijaviti osobe s prebivalištem ili boravištem na području Grada Zaprešića, koje u trenutku podnošenja kandidatura za članstvo u Savjetu mladih imaju od navršenih 15 (petnaest) do navršenih 30 (trideset) godina života.

Predlagatelji kandidata mogle su biti udruge koje su sukladno statutu ciljno i prema djelatnostima
opredijeljene za rad s mladima i za mlade, učenička vijeća, studentski zborovi, pomladci političkih stranaka, sindikalne ili strukovne organizacije te neformalne skupine mladih (koje mora sačinjavati najmanje 30 mladih osoba).

Tajnim glasovanjem vijećnici su na mandat od 3 godine izabrali sljedeće članove i njihove zamjenike:

  1. Melani Adamić-Golić, za članicu

Katarina Tadić, za zamjenicu članice

  1. Gabrijela Jurišić, za članicu

Matea Uremović, za zamjenicu članice

  1. Josipa Juroš, za članicu

Ivor Kos, za zamjenika članice

  1. Karlo Kovač, za člana

Tomislav Pavičić, za zamjenika člana

  1. Sara Mikulić, za članicu

Lara Telenta, za zamjenicu članice

  1. Mislav Šutalo, za člana

Lora Rajčić, za zamjenicu člana

  1. Filip Turalija, za člana

Joško Šestan, za zamjenika člana

Savjet mladih je savjetodavno tijelo Gradskog vijeća koje radi na poboljšanju života mladih u gradu te osigurava daljnji razvoj politike prema mladima.

Zaključak u cijelosti možete preuzeti ovdje.

Foto: Grad Zaprešić