Do e-propusnica samo uz opravdan razlog

NOVOSTI

Novi paket mjera donio je zabranu kretanja i napuštanja područja županije (u kojoj imaju prebivalište ili boravište) i uveo e-propusnice. Zahtjevi za izdavanje propusnica upućuju se županijskim stožerima prema mjestu prebivališta ili boravišta osobe koja podnosi zahtjev, odnosno Ravnateljstvu civilne zaštite ako se radi o drugom opravdanom razlogu.

Ovom mjerom nastoji se spriječiti prijenos bolesti koronavirusa, ograničiti kretanje i putovanje koji nisu neophodni za funkcioniranje gospodarstva i društva u cjelini.

Zabrana se ne odnosi na:

 • osoblje nužno za održavanje prometa i opskrbu;
 • dnevne migracije zaposlenih u službama bitnim za: pružanje zdravstvene i veterinarske zaštite, dostavu lijekova i sanitetskog materijala, održavanje komunalne djelatnosti, vodoopskrbe i odvodnje, opskrbe plinom i strujom,
 • zaštitarske službe;
 • izvješćivanje javnosti;
 • pacijente koji zahtijevaju medicinsku skrb;
 • putovanja na posao i s posla ako je obavljanje posla neophodno i ne može se obaviti od kuće;
 • žurne i operativne službe koje sudjeluju u sprječavanju širenja bolesti COVID-19;
 • diplomatsko osoblje.

Mole se građani da ne podnose zahtjeve za propusnice, ako zaista nemaju ozbiljan i opravdan razlog zbog kojeg trebaju napustiti županiju u kojoj imaju prebivalište ili boravište.

Detalji vezani uz izdavanje e-Propusnica:

 • Uputa za primjenu Odluke o zabrani napuštanja područja županije prema mjestu prebivališta ili boravišta u Republici Hrvatskoj
 • Popis kontakata za izdavanje propusnica
 • Potvrda poslodavca
 • Odluka o zabrani napuštanja područja županije prema mjestu prebivališta ili boravišta u Republici Hrvatskoj
  Sustav e-Propusnice

Kontakt za dodatne upite vezane uz izdavanje e-Propusnica

Odluka ne odnosi se na kretanje između Grada Zagreba i Zagrebačke županije.

Županijski stožeri civilne zaštite, Ravnateljstvo civilne zaštite i Ravnateljstvo policije dužni su osigurati provedbu i nadzor provođenja ove odluke.