U svibnju biramo manje zamjenika načelnika i gradonačelnika

NOVOSTI

Na lokalnim izborima u svibnju iduće godine, birat ćemo 568 zamjenika načelnika i gradonačelnika manje nego do sada, birat ćemo za oko deset posto manje članova predstavničkih tijela, odlučio je danas Hrvatski sabor.

Sabor je, naime, većinom glasova izmijenio zakone o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) upravi i samoupravi (77 ‘za’, 51 protiv), o lokalnim izborima (‘za’ 78, protiv 47, suzdržanih troje) i o Gradu Zagrebu (‘za’ 78, protiv 51).

Iako je prvotni Vladin plan bio da se broj zamjenika smanji za 618, u konačnici se ‘stalo’ na brojci od 568, jer su prihvaćeni amandmani Kluba HDZ-a da se pravo na jednog zamjenika ostavi i gradonačelnicima gradova s više od 10 tisuća stanovnika, ne samo onima s više od 35 tisuća.

Uz gradove, sjedišta županija, pravo na jednog zamjenika gradonačelnika slijedom toga imat će i Zaprešić, Sveta Nedjelja, Križevci, Kutina, Petrinja, Popovača, Đakovo, Sinj, Solin, Đakovo.

Kako će, dakle, biti manjih gradova i općina čiji načelnici i gradonačelnici neće imati zamjenika, odnosno neće se birati na izborima zajedno s njima, uređeno je da na početku mandata iz općinskog, odnosno gradskog vijeća, imenuju privremenog zamjenika koji bi ih mijenjao u slučaju dulje odsutnosti, odnosno spriječenosti. Odluku o imenovanju moći će u mandatu promijeniti.

Foto: Hina