Usvojena strategija pametnog grada Zaprešića

NOVOSTI

Na jučerašnjoj sjednici Gradskog vijeća grada Zaprešića usvojena je strategija pametnog grada Zaprešića kojoj je cilj pružiti građanima bolju kvalitetu života.

Temeljem ukazane potrebe za donošenjem strateškog dokumenta koji bi za višegodišnje razdoblje utvrdio ciljeve, prioritete i mjere razvoja pametnog grada Zaprešića, na 27. sjednici Gradskog vijeća većinom glasova je usvojena Strategija pametnog grada Zaprešića za razdoblje od 2021. do 2026. godine, prenosi Grad Zaprešić.

Pametni grad je vizija razvoja grada koji integracijom informacijskih i komunikacijskih tehnologija te IoT tehnologija i društvenih inovacija omogućuje održivo upravljanje javnim resursima. Mnogi gradovi danas pokušavaju poboljšati kvalitetu svojih usluga koristeći se digitalnim, inteligentnim i pametnim rješenjima koja mogu doprinijeti funkcioniranju urbane cjeline na učinkovit, odgovoran i održiv način te pružiti građanima bolju kvalitetu života. Grad Zaprešić odlučio je definirati vlastiti razvoj primjenjujući principe pametnog grada odnosno pametnog upravljanja čime će postojeća pametna rješenja dobiti svoj strateški okvir i nastavit će se razvijati nova rješenja u skladu s identificiranim potrebama.

Vizija pametnog grada Zaprešića nadogradnja je postojeće vizije definirane u Strategiji razvoja grada Zaprešića 2016-2020. U okviru postojeće vizije razvoja grada odabirom ciljeva i ključnih inicijativa naglašeni su oni razvojni aspekti koji se uklapaju u koncept Smart City:

  • Pametna uprava: uprava koja digitalnim alatima osigurava kvalitetnu i brzu uslugu, transparentnost i participaciju u upravljanju,
  • Pametni turizam: turizam temeljen na održivim i uključivim modelima komunikacije i posredovanja sadržaja turistima te usmjeren na edukativne i inovativne sadržaje,
  • Inovativno gospodarstvo – vitalno gospodarstvo usmjereno na jačanje mladih poduzetnika, kreativne i IT industrije,
  • Uključivanje mladih – osiguravanje interaktivnih i inovativnih sadržaja i participacije za mlade ljude i obitelji kao preduvjet gospodarskog i društvenog razvoja grada.

Vizija razvoja grada osnažena je u duhu koncepta pametnog grada na način da se naglase elementi pametnog upravljanja u razvoj Grada na razini javne uprave, turizma i određenih javnih politika za mlade, doprinoseći time viziji Zaprešića kao mjesta visoke kvalitete života. Zaprešić u viziji pametnog grada ostaje “mali europski grad velike kvalitete života” s naglaskom na privlačne uvjete za privatni i profesionalni razvoj mladih ljudi i obitelji, gradsku upravu kao primjer dobre prakse za učinkovitost, otvorenost i transparentnost u odnosu s građanima i grad koji je prepoznat kao turistička destinacija pametnog turizma kojeg karakteriziraju pristupačne, uključive, dostupne i održive usluge i proizvodi.

„Cilj je, implementacijom pametnih rješenja u razna područja, prvenstveno olakšati život našim sugrađanima“, rekao je gradonačelnik Turk zadovoljan time što Zaprešić ide u korak s vremenom.

Zaprešić je mladi grad, ali već ima iza sebe brojna ‘smart’ iskustva, poput energetske obnove javnih zgrada, pristupnih točki bežičnom Internetu, ‘pametne’ klupe, punionice za električne automobile, a od nedavno i električni automobil, zatim, sustava za praćenje kvalitete zraka u školama i na Zajarkima kod uređaja za pročišćavanje voda, brojača vremena na semaforima, mogućnosti plaćanja parkiranja putem aplikacije ili prepaid bonova i sl. Tu su i stopostotna pokrivenost javnim gradskim i prigradskim prijevozom, stopostotna energetski učinkovita rasvjeta u javnim rasvjetnim tijelima, sva mjerna mjesta su sa senzorskim prikupljanjem podataka u sustavu vodoopskrbe i odvodnje, a imamo i u potpunosti senzorski opremljene ili čipirane spremnike za prikupljanje otpada.

U planu je proširenje nekih postojećih, ali i provedba novih ‘smart’ projekata među kojima svakako valja izdvojiti digitalizaciju gradske uprave i razvoj širokopojasnog pristupa na području Zaprešića izgradnjom NGA mreža, mreže nove generacije pristupa Internetu u bijelim zonama u Zaprešiću i okolnim općinama u kojima ne postoji komercijalni interes od strane operatera. Dostupnost širokopojasnog pristupa velikih brzina značajan je preduvjet za daljnji društveni i gospodarski razvoj, odnosno osnovni preduvjet za tranziciju prema digitalnom društvu i gospodarstvu utemeljenom na digitalnim tehnologijama. Implementacija takvih mreža dovest će do smanjenja digitalnog jaza, a uvođenje širokopojasnih usluga u različite segmente društva pridonosi poboljšanju njihove učinkovitosti. Za lokalnu zajednicu tu su i druge koristi, poput povećanja atraktivnosti u privlačenju poduzetništva, povećanje efikasnosti javnih i privatnih usluga te računalne pismenosti. Vrijednost projekta iznosi gotovo 65 milijuna kuna, od čega će 50% financirati HT, dok će se ostatak podmiriti iz EU fondova, objavljeno je na stranici grada Zaprešića.