Novi paket gradskih mjera za oporavak gospodarstva

NOVOSTI

Uslijed nepovoljne epidemiološke situacije uzrokovane epidemijom bolesti COVID-19, Odlukom Stožera civilne zaštite RH od 27. studenoga, brojni pravni subjekti morali su privremeno obustaviti svoj rad, stoga je gradonačelnik Zaprešića Željko Turk danas u Gradskoj upravi predstavio nove mjere pomoći gospodarstvu i građanima Zaprešića.

Zakupnine za poslovne prostore i javne površine

Zakupnici u poslovnim prostorima u vlasništvu Grada Zaprešića koji obavljaju djelatnosti čije je obavljanje privremeno obustavljeno, oslobađaju se od plaćanja ugovorene zakupnine od 1. prosinca 2020. za cijelo vrijeme trajanja obustave.

Zakupnici u poslovnim prostorima u vlasništvu Grada Zaprešića, koji su poslovni prostor dali u podzakup uz uvjet da su podzakupnika oslobodili plaćanja zakupnine, a čije je obavljanje privremeno obustavljeno, oslobađaju se od plaćanja ugovorene zakupnine od 1. prosinca za cijelo vrijeme trajanja obustave rada.

Zakupnici javnih površina koji obavljaju djelatnosti čije je obavljanje privremeno obustavljeno, oslobađaju se od plaćanja ugovorene zakupnine od 1. prosinca 2020. za cijelo vrijeme trajanja obustave rada.

Privremeno oslobođenje plaćanja komunalne naknade

Gradskom vijeću bit će predloženo donošenje Odluke kojom će se obveznici plaćanja komunalne naknade osloboditi plaćanja komunalne naknade za poslovne prostore i građevinska zemljišta koja služe obavljanju poslovne djelatnosti, a kojima je privremeno obustavljen rad, za prosinac 2020., odnosno, za cijelo vrijeme trajanja obustave rada. Navedena mjera će se primjenjivati do trenutka kada obveznici plaćanja komunalne naknade ponovno započnu svoj rad.

Odluka o oslobođenju plaćanja poreza na potrošnju

Gradskom vijeću se predlaže donijeti odluku kojom će se svi oni koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost na području Grada Zaprešića osloboditi obveze plaćanja poreza na potrošnju od 1. siječnja do 31. prosinca iduće godine.

Komunalno poduzeće Zaprešić d.o.o.

Obustavlja se obračun i naplata računa za javnu uslugu prikupljanja miješanog i biorazgradivog otpada za sve pravne subjekte kojima je privremeno obustavljen rad. Odluka se primjenjuje od 1. prosinca te traje do prestanka važenja Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske.

“Gradska uprava promišlja i o novim mjerama kojima će dodatno pomoći svima pogođenima trenutnom situacijom”, poručio je gradonačelnik Željko Turk predstavljajući drugi paket mjera za pomoć zaprešićkom gospodarstvu.

Grad Zaprešić će ovisno o daljnjem razvoju situacije donositi nove mjere, s posebnim naglaskom na pomoć najugroženijim građanima i gospodarstvu.