Demografski plus u Zaprešiću

NOVOSTI

Svjetski dan djece slavi se 20. studenoga. Upravo tog dana 1989. godine 196 država potpisalo je Konvenciju o pravima djece, čime su se obvezale svoj djeci jamčiti jednaka prava, štititi ih od diskriminacije i osigurati im pravo na razvoj i učenje.
U najnovijim statističkim podacima o najmlađim članovima društva, Državni zavod za statistiku istaknuo je da je u 2019. u Hrvatskoj živorođeno 36.135 djece, od kojih su 51,1 posto bili dječaci, a 48,9 posto djevojčice.

Među gradskim sredinama koje su zabilježile pozitivan prirodni prirast, najprije se ističe Solin, a prate ga Metković, Kaštela, Čakovec i Zaprešić. I manje sredine bilježile su demografska kretanja u plusu. Jednako kao gradovi, najveći prirodni prirast imale su općine na Jadranu i sjeveru Hrvatske. Tako se na prvome mjestu ističe općina Podstrana, slijede je Župa Dubrovačka i Viškovo te dvije općine u Međimurskoj županiji – Nedelišće i Mala Subotica.