Povlači se više pekarskih proizvoda iz prodaje jer predstavljaju ozbiljan rizik za zdravlje

NOVOSTI

Povlači se više pekarskih proizvoda jer predstavljaju ozbiljan rizik za zdravlje, objavilo je Ministarstvo poljoprivrede.
Proizvodi nisu u skladu s Uredbom (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. veljače 2005.

U smrznutim BRIDOR proizvodima namijenjenim za pečenje, kruh “Multigrain” 1100g, EAN 3419280027312, LOT 3403731, najbolje upotrijebiti do 18.03.2021., baguete “Multigrain” 280g x 25, EAN 3419280027923, LOT 3412082, najbolje upotrijebiti do 24.03.2021., kruh “Nordic” 330g, EAN 3419280053847, LOT 3511267, najbolje upotrijebiti do 30.10.2021., utvrđena je povećana količina etilen oksida.

Proizvodi nisu u skladu s Uredbom (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. veljače 2005. o maksimalnim razinama ostataka pesticida u ili na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla i o izmjeni Direktive Vijeća 91/414/EEZ

Proizvod: Smrznuti BRIDOR pekarski proizvodi
Proizvođač: BRIDOR, Servon sur Vilaine, Francuska
GTIN: EAN 3419280027312, EAN 3419280027923, EAN 3419280053847,
Serija: 3403731,najbolje upotrijebiti do 18.03.2021, LOT 3412082, najbolje upotrijebiti do 24.03.2021, LOT 3511267, najbolje upotrijebiti do 30.10.2021
Distributer: RAJ FOODS INTERNATIONA, Gujarat, Francuska
Stavlja na tržište: PANINO. d.o.o., Petra Hektorovića 2, Zagreb
Zemlja prijave: Francuska
Porijeklo: Francuska
Distribuirano: Hrvatska