Svako dijete ima pravo na besplatan školski obrok

NOVOSTI

Predsjednica Vijeća roditelja OŠ Antuna Augustinčića doc.dr.sc Marijana Kletečki Radović i njezine tri kolegice s Pravnog fakulteta pokrenule su inicijativu „Pravo svakog djeteta na besplatan školski obrok“.

Putem ove inicijative apelira se na Vladu RH da riješi pitanje školske prehrane na sustavan način za svu djecu osnovnoškolske dobi kroz osiguranje javnih sredstava kojima će se jednako, na načelu univerzalnosti, omogućiti besplatna školska prehrana svim učenicima u sustavu osnovnoškolskog obrazovanja.

Inicijativu su do sada podržali Predsjednik RH, Pravobraniteljica za djecu, nekoliko političkih stranaka i Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Više o inicijativi možete doznati na Facebook stranici  „Pravo svakog djeteta na školski obrok“.

Ukoliko smatrate ovu inicijativu korisnom svojim potpisom ovdje pomozite ostvariti cilj – da svako dijete u RH ima pravo na besplatan školski obrok.