Župa sv. Petra apostola slavi 75 godina

NOVOSTI

Danas je 75 godina od osnutka Župe sv. Petra apostola u Zaprešiću. Župa je osnovana 4. studenoga 1945., a u njezinoj povijesti posebno se istaknuo bl. Alojzije Stepinac koji je kao kardinal na spomendan sv. Karla Boromejskog osnovao Župu koja u Zaprešiću djeluje dugih niz godina.

Prilikom osnivanja župe dogodio se nemili događaj kada je naš blaženik, kako je sam zapisao – tri dana kasnije bio napadnut od uniformiranih ljudi, kamenjem, jajima uz pucnjavu te jedva izvukao živu glavu. S obzirom da je novoimenovani župnik, pater Matija Pašićek, također bio na smrt pretučen te se morao povući sa župe, nadbiskup je po dekretu od 17. prosinca 1945. župu povjerio na upravljanje vlč. Mirku Cigrovskom, brdovečkom kapelanu. Vlč. Cigrovski je upravljao našom župom sve do 1973., kada u župu dolazi vlč. Stjepan Drugčević.
Prema nekim zapisima već je u 14. st. na području župe postojala crkva posvećena apostolskom prvaku, sv. Petru, po kojemu župa nosi ime. Sv. Petar je, dakle, prvotni zaštitnik župe. U čast njemu na svetkovinu sv. Petra i Pavla svake godine svečano se obilježava dan župe, i to misnim slavljem u župnoj crkvi sv. Petra, čiju su 150.-tu godišnjicu izgradnje proslavili prošle godine.

Sv. Ivan Krstitelj je suzaštitnik župe i njemu je posvećena novoizgrađena crkva. Njegova svetkovina 24. lipnja, također, se svečano obilježava svake godine i to sv. Misom te procesijom s kipom sv. Ivana Krstitelja.

Prije tri godine na glavnom gradskom trgu je postavljen i kip sv. Ivana Pavla II., a blagoslovljen je na njegov rođendan, 18. svibnja 2017.. Tom prilikom naš grad Zaprešić stavljen pod njegovu zaštitu.

Budući da je u potresu, koji je 22. ožujka ove godine pogodio Zagreb i njegovu okolicu, stradala i župna crkva sv. Petra apostola, dugogodišnji župnik Ivan Frkonja pokrenuo je sanaciju oštećenih zidova. Problem je i statike cijele crkve i priprema za buduće oslikavanje crkve. Budući da crkva sv. Petra osim liturgijske važnosti i pastoralne upotrebe ima izrazito i kulturno- povijesnu vrijednost, kao takvu potrebno ju je zaštititi i brinuti se o njoj kao o materijalnoj baštini koja daruje kulturno-povijesni i liturgijsko-duhovni identitet žitelja ovog grada.

Oštećenja u potresu crkva sv. Petra apostola:

Svaku župu čine vjernici, a oni su u ovoj zaprešićkoj župi vrlo aktivni. Tako u sklopu Župe djeluju razne zajednice: Biblijsko molitvena zajednica, „Nazaretska gupa“, Molitvena zajednica „Blaženi Alojzije Stepinac“, Marijino pohođenje i druge. Župa je iznjedrila i Udrugu „Stepinčeva oaza mira“ koja je glavni organizator dobro poznatih „Živih jaslica“ i „Muke Kristove“. U Župi djeluju i zborovi – dječji zbor “Božje krijesnice”, zbor mladih “Stijene” i mješoviti zbor “Sv. Cecilija”, a posebno su u sv. Petru ponosni na Župni Caritas koji se svakog mjeseca brine o potrebitim građanima Zaprešića.

 

Foto: Župa sv. Petra apostola Zaprešić