Grad Zagreb, Krapinsko-zagorska i Zagrebačka županija dobile Fond za obnovu od potresa

NOVOSTI

Potpisan je ugovor o osnivanju Fonda za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije. U prisustvu predsjednika Vlade RH Andreja Plenkovića, potpisali su ga ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Darko Horvat, gradonačelnik Zagreba Milan Bandić te župani Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije Stjepan Kožić i Željko Kolar. Fond će obavljati poslove pripreme, organizacije i provedbe obnove zgrada oštećenih potresom 22. ožujka, kao i pratiti provedbu programa mjera obnove.

„Potpisivanjem ovog ugovora stvoreni su sveobuhvatni uvjeti za početak obnove. Pred nama je veliki posao, siguran sam da ćemo na njemu raditi zajednički i na sve probleme odgovoriti stručno i transparentno“, na potpisivanju ugovora rekao je župan Kožić.

Na području Zagrebačke županije prijavljeno je 510 oštećenja obiteljskih, javnih i gospodarskih zgrada, a šteta je procijenjena na oko 50 milijuna kuna.

„Naših 16 oštećenih škola već smo obnovili i u to uložili 2,6 milijuna kuna“, rekao je župan, zahvalivši svima koji su sudjelovali u pripremi Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom, a onda i potpisanoga ugovora o osnivanju Fonda za obnovu.
„Svi naši prijedlozi su prihvaćeni i ugrađeni u ova dva akta“, rekao je Kožić.

Osnivači Fonda su Republika Hrvatska s osnivačkim udjelom od 70%, Grad Zagreb s osnivačkim udjelom od 20% te Krapinsko-zagorska i Zagrebačka županija, svaka s osnivačkim udjelom od po 5%.

„Današnjim potpisivanjem ugovora zajednički šaljemo poruku sugrađanima da brinemo o gradu Zagrebu i sanaciji šteta od potresa. Usporedno s donošenjem Zakona o obnovi i pripremi danas potpisanog ugovora radili smo i na osiguranju financijskih sredstava. Osigurali smo 100 milijuna kuna za popravak zabatnih zidova, krovova, dimnjaka…, a kroz Fond za zaštitu okoliša 41 milijun kuna za kondenzacijske bojlere. Omogućili smo 200 milijuna dolara zajma Svjetske banke. Vlada je, uz pomoć Grada, županija i stručnjaka pripremila zahtjev za potporu iz europskog Fonda solidarnosti što je rezultiralo već uplaćenim avansom od 89 milijuna eura, a ukupan iznos koji će Hrvatskoj biti na raspolaganju iznosi 683 milijuna eura“, rekao je predsjednik Vlade RH Andrej Plenković.