Preko usluge e-Novorođenče brže do naknade za bebu

NOVOSTI

Pravo na jednokratne novčane pomoći koje Grad Zaprešić dodjeljuje za novorođeno dijete u iznosu 2.500 kn za prvo dijete, 5.000 kn za drugo dijete i 10.000 kn za treće i svako sljedeće dijete, roditelji od sada mogu ostvariti prilikom prijave svog djeteta u matičnom uredu ili prijavom u sustav e-Građani kroz uslugu e-Novorođenče.

Prilikom prijave djeteta u matičnom uredu, matičar će upoznati roditelje s pravom na ostvarivanje jednokratne novčane pomoći te ukoliko ispunjavaju uvjete putem aplikacije e-Novorođenče proslijediti zahtjev Gradu na rješavanje.

Drugi način ostvarivanja prava moguć je prilikom upisa djeteta putem sustava e-Građani kroz uslugu e-Novorođenče uz svega nekoliko klikova.

Na ovaj način, uvođenjem elektronskog zaprimanja zahtjeva za novčanom naknadom za novorođenčad roditelji više neće morati dolaziti osobno ili poštom dostavljati zahtjev i svu potrebnu dokumentaciju, već će sve to moći učiniti na jednom mjestu prilikom same prijave djeteta u matičnom uredu ili putem usluge e-Novorođenče.

Inače, pravo na jednokratnu novčanu pomoć za novorođeno dijete može ostvariti roditelj djeteta  podnošenjem zahtjeva u roku od 6 mjeseci od dana rođenja djeteta pod uvjetima da dijete za koje se podnosi zahtjev ima prijavljeno prebivalište na području Grada Zaprešića, da podnositelj zahtjeva ima prijavljeno prebivalište u Gradu Zaprešiću najmanje 2 godine neprekidno prije rođenja djeteta i dalje neprekidno do dana izdavanja uvjerenja o prebivalištu, da drugi roditelj ima prijavljeno prebivalište u Gradu Zaprešiću u vrijeme podnošenja zahtjeva, te da roditelj koji živi u zajedničkom kućanstvu s djetetom za koje se podnosi zahtjev ima podmirene sve zakonske i ugovorne obaveze prema Gradu.

Izvor: zapresic.hr